Algemene voorwaarden

 1. Elk CAM voorzetapparaat heeft een garantieperiode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop. Deze garantie heeft geen betrekking op de volgende producten, zoals aangeduid in deze publicatie: kiepcontainers, kraanarmen, sneeuwruimers, vorken, vorkverlengingen (open en gesloten) en alle vorkhulzen.
 2. De garantie is strikt beperkt tot de vervanging of reparatie van het CAM apparaat, of onderdelen hiervan, die een fabricagefout vertonen, in overeenstemming met de onherroepelijke beslissing van CAM s.r.l.
 3. CAM s.r.l. zal nooit een garantieclaim aanvaarden in de volgende gevallen:
  1. klant of eindgebruiker heeft reparaties of wijzigingen aangebracht aan het CAM apparaat zonder expliciete voorafgaande toestemming van CAM s.r.l.; of
  2. het defect is het resultaat van montage, onderhoud, opslag of een gebruik op een manier die niet overeenstemt met de aanwijzingen en aanbevelingen in de CAM gebruiksaanwijzing, gebruik voor doeleinden anders dan deze beschreven in de CAM gebruiksaanwijzing, abnormaal gebruik, overbelasting, of normale slijtage. Garantie dekt bijvoorbeeld geen ‚Äúslijtageonderdelen‚ÄĚ (zoals bussen, dichtingskits, etc.), of schade voortvloeiend uit een incorrect gebruik, onderhoud of opslag (bv. corrosie ten gevolge van opslag in open lucht); of
  3. het originele CAM typeplaatje, CAM label of serienummer werd verwijderd; of
  4. de garantieperiode is verstreken.
 4. Garantieclaims dienen doorgegeven te worden via uw CAM dealer.