Montowane widłach chwytaki i obrotnice do beczek

Chwytaki i obrotnice do beczek są bardzo wydajnymi urządzeniami do transportu i obracania beczek. Osprzęt ten można łatwo zamontować na wózku widłowym i nie wymaga on żadnych połączeń hydraulicznych ani elektrycznych.