Zasady i warunki

  1. Każdy osprzęt CAM jest objęty dwunastomiesięczną (12) gwarancją od daty zakupu. Gwarancja ie obejmuje następujących produktów zawartych w cenniku: pojemników przechylnych, żurawii, pługów śnieżnych, wideł i przedłużek do wideł (otwartych i zamkniętych) oraz nakładaek.
  2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłacznie wymianę lub naprawę osprzętu CAM, lub części, wykazującej błędy produkcyjne, po ostatecznym zatwierdzeniu jej przez CAM s.r.l.
  3. CAM s.r.l. nie akceptuje zwrotów gwarancyjnych w następujących przypadkach:
    1. klient lub użytkownik końcowy naprawiał lub modyfikował we własnym zakresie osprzęt CAM bez wcześniejszego uzgodnienia tego z CAM s.r.l.;
    2. uszkodzenia w wyniku montażu, obsługi, składowania lub użytkowania w sposób niezgodny z zaleceniami i wskazówkami z instrukcji obsługi CAM, używania do celów innych niż zalecane w instrukcji obsługi CAM, abnormalnego użytkowania  przeładowania lub normalnego zużycia. Na przykład gwarancja nie obejmuje “rozdarć i zużycia części “ (tj.szczotek,  uszczelek , itp.) lub uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwego użytkowania, obsługi lub składowania (tzn.korozji powstałej na skutek magazynowania na otwartym powietrzu);
    3. oryginalna tabliczka znamionowa CAM, etykieta CAM lub numer seryjny zostały usunięte;
    4. został przekroczony okres gwarancyjny
  4. Reklamacje administrowane są przez lokalnego dealera CAM.